Exekuce

Exekuce, slovy zákona vykonávací řízení, což  znamená výkon exekučního titulu, kterým může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Smyslem exekuce je vymožení peněžité částky od dlužníka nebo věřitele. Exekuce je prováděna soudním exekutorem za podmínek, které upravuje zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Naše společnost nabízí všem klientům, kteří se dostali do finančních potíží a hrozí jim exekuce odbornou pomoc. V oblasti finančního poradenství, oddlužení fyzických osob a firem máme bohaté zkušenosti, díky kterým můžeme klientům nabídnout nejlepší řešení jejich problémů. Jsme solidní společnost, a proto nabízíme základní poradenství klientům zcela zdarma.